ZD Jesenice

Kontakt

OE ZD Jesenice
Cesta M. Tita 78,
4270 Jesenice

Direktor OE: prim.Saša Letonja, dr.med.spec. internist
V.D. Glavna medicinska sestra: Ester Škerjanc, dipl.med.sestra

Telefon: 04 5868 100
Faks: 04 5868 171
E-pošta: upravazd@zd-jesenice.si

Patronažno, babiška služba

PATRONAŽNA IN BABIŠKA SLUŽBA Z NEGO NA DOMU

Patronažno varstvo je del javnega zdravstva in sodi med storitve osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Dejavnost izvajamo na varovančevem / bolnikovem domu, lahko tudi v zdravstvenem domu ali v lokalni skupnosti. Naše delo je timsko, kajti smo člani negovalnega in zdravstvenega tima.

Delovni čas ( ponedeljek – petek ) od 7.00 do 15.00, sobota  od 7.00 do 12.00

Zjutraj do 8. ure smo dosegljivi na telefonski številki  04 5868 155 ali 04 5868 188.

Dežurna telefonska številka v dopoldanskem času je  051 338 307 in v popoldanskem 051 338 306.

 

V naši enoti so zaposlene diplomirane medicinske sestre, diplomirana babica in babica. Vodja enote je Mojca Mezek, dipl.m.s.

 
ZAPOSLENE V PATRONAŽNI SLUŽBI:

Mezek Mojca             dipl.m.s.  - Vodja patronažne službe
Grošelj Darka           dipl. m.s.
Kladnik Sonja           med. sestra- babica
Zaletelj Bernarda      dipl. m. s.
Varl Živa                  dipl. babica
Kejžar Saša              VMŠ
Mrak Maja                dipl.m. s.
Lavtižar Špela           dipl.m.s.
Jazbec Mojca             dipl.m.s.
Štros Petra                dipl.m.s.
Nuždić Snežana         dipl.m.s.
Mihevc Jožica            dipl.m.s