ZD Jesenice

Kontakt

OE ZD Jesenice
Cesta M. Tita 78,
4270 Jesenice

Direktor OE: prim.Saša Letonja, dr.med.spec. internist
V.D. Glavna medicinska sestra: Ester Škerjanc, dipl.med.sestra

Telefon: 04 5868 100
Faks: 04 5868 171
E-pošta: upravazd@zd-jesenice.si

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

Branimir Čeh, dr.med. spec. med. dela, prometa in športa

Tatjana Črv, dr.med.spec.med. dela, prometa in športa

Alenka Rant, univ. dipl. psihologinja 

Ordinacijski čas:
Od ponedeljka do petka od 7:00 do 13:30

Čas sprejema:
Od 7:00 do 11:30

ODSOTNOST V RUBRIKI ZDRAVNIKI!

Telefonsko naročanje v celotnem ordinacijskem času na tel. številko 04 5868 146 ali na elektronski naslov : dmd@zd-jesenice.si.
Čakalna doba 2 meseca.

Več informacij na telefonski št.: (04)586 81 46
VRSTE ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV, KI JIH LAHKO OPRAVITE V NAŠEM DISPANZERJU:

- PREGLED PRED NASTOPOM DELA
- OBDOBNI ZDRAVSTVENI PREGLED
- PREGLED ŠPORTNIKOV
- ZDRAVSTVENI PREGLED AMATERSKIH VOZNIKOV / A,B,K,F IN H kat./
- ZDRAVSTVENI PREGLED PROFESIONALNIH VOZNIKOV/ C,D in E kat./
- ZDRAVSTVENI PREGLED ZA POSEST IN NOŠENJE OROŽJA
- PSIHOLOŠKI PREGLED 

KAJ POTREBUJETE PRI PREGLEDU V NAŠEM DISPANZERJU

Pri pregledu pred nastopom dela ali pri obdobnem zdravstvenem pregledu potrebujete:
- zdravstveno izkaznico,
- napotnico za predhodni preventivni zdravstveni pregled( Obr.: 8,204) oziroma napotnico za usmerjeni obdobni zdravstveni pregled( Obr.: 8,205) izpolnjeno od delodajalca,
- očala ali vstavljene kontaktne leče, če jih uporabljate,
- zdravstveni karton od izbranega zdravnika, če le tega nimate v našem zdravstvenem domu ( kličite in se dogovorite, da nam ga pošljejo po pošti) in
- na pregled pridite tešč( vsaj 12 ur pred pregledom ne uživajte hrane in pijače). 

Pri pregledu športnika potrebujete:
- zdravstveno izkaznico,
- športno izkaznico,
- očala ali vstavljene kontaktne leče, če jih uporabljate,
- zdravstveni karton od izbranega zdravnika, če le tega nimate v našem zdravstvenem domu ( kličite in se dogovorite, da nam ga pošljejo po pošti) in
- na pregled pridite tešč( vsaj 12 ur pred pregledom ne uživajte hrane in pijače).

Pri pregledu amaterskih voznikov A, B, K, F in H kat. potrebujete:

- veljaven osebni dokument s sliko ( osebna izkaznica ali potni list ali dijaška izkaznica),
- očala ali vstavljene kontaktne leče, če jih uporabljate,
- zdravstveni karton od izbranega zdravnika, če le tega nimate v našem zdravstvenem domu ( kličite in se dogovorite, da nam ga pošljejo po pošti)

Za podaljšanje vozniškega dovoljenja pri starosti 80 let in več potrebujete poleg naštetega še:
- izvid okulista z mnenjem o vaši vozniški sposobnosti,
- EKG ,
- laboratorijski izvid krvnega sladkorja in
- izvid in mnenje psihologa, ki ga opravite v našem dispanzerju.

Pri pregledu poklicnih- profesionalnih voznikov C, D in E kat. potrebujete:

- veljaven osebni dokument s sliko ( osebna izkaznica ali potni list ali dijaška izkaznica),
- očala ali vstavljene kontaktne leče, če jih uporabljate,
- zdravstveni karton izbranega zdravnika, če le tega nimate v našem zdravstvenem domu ( kličite v ambulanto izbranega zdravnika in se dogovorite, da nam ga pošljejo po pošti)
- na pregled pridite tešč ( vsaj 12 ur pred pregledom ne uživajte hrane in pijače),
- izvid psihologa, ki ga opravite v našem dispanzerju.

Pri zdravstvenem pregledu za posest in nošenje orožja potrebujete:
- veljaven osebni dokument s sliko ( osebna izkaznica ali potni list ali dijaška izkaznica),
- očala ali vstavljene kontaktne leče, če jih uporabljate,
- zdravstveni karton izbranega zdravnika, če le tega nimate v našem zdravstvenem domu ( kličite v ambulanto izbranega zdravnika in se dogovorite, da nam ga pošljejo po pošti)
- na pregled pridite tešč ( vsaj 12 ur pred pregledom ne uživajte hrane in pijače),
- izvid psihologa, ki ga opravite v našem dispanzerju.

 

PSIHOLOŠKI PREGLED

V Dispanzerju medicine dela, prometa in športa imamo redno zaposlenega psihologa pri katerem lahko po predhodnem naročilu opravite :
- psihološke preglede voznikov motornih vozil vseh kategorij za pridobitev oziroma podaljšanje vozniškega dovoljenja;
- psihološke preglede delavcev na izpostavljenih delovnih mestih pred zaposlitvijo in obdobnih pregledih( delo na višini, delo z nevarnimi snovmi, delo v  cestni mehanizaciji, vozniki viličarjev..…);
- psihološki pregledi delavcev na psihično zahtevnih delih;
- psihološki pregledi za pridobitev licence za posest in nošenje orožja;
- psihodiagnostični pregledi športnikov;
- na željo delodajalca izvajamo pomoč pri kadrovski selekciji( izdelava   osebnostnega profila kandidata, ocena primernosti kandidatovih sposobnosti, spretnosti in posebnosti, oblikovanje psihološkega mnenja);
- individualno psihološko testiranje za potrebe posameznika;
- testiranje skupin s standardnimi testi sposobnosti;
- psihološko svetovanje in razgovori v primeru posameznikovih
težav na delovnem mestu, doma, pri študiju...
   - psihološko svetovanje pri obvladovanju stresa;
   - svetovanje psihologa pri sindromu izgorevanja( burn- out sindrom)

POLEG NAŠTETIH PREGLEDOV V OKVIRU NAŠEGA  DISPANZERJA  OPRAVLJAMO TUDI:


- OGLEDE DELOVNIH MEST
- ZDRAVSTVENE OCENE DELOVNIH MEST,
- RAZNA CEPLJENJA:
- proti gripi,
- proti pnevmokoknim okužbam,
- proti klopnem meningoencefalitisu,
- proti tifusu,
- proti hepatitisu A,
- proti hepatitisu B.


Vsa cepljenja razen cepljenja proti gripi/ le to se izvaja množično v jeseni/ se izvajajo po predhodnem dogovoru.Cepljenja so samoplačniška.

CENIK CEPLJENJA:
- gripa-osebe s kronično bolezijo
  ( velja za osebe od 0-18 let in od 65 let naprej )             7,00 EUR
- gripa-osebe brez kronične bolezni                                 14,00 EUR
- pljučnica                                                                     24,00 EUR 
- hepatitis B                                                                  27,00 EUR
- klopni meningoencefalitis (od 1-16 let)                          30,50 EUR
- klopni meningoencefalitis ( od 16 let dalje )-prvi odmerek 32,00 EUR
- klopni meningoencefalitis ( od 16 let dalje)-vsi nadaljni odmerki 26,00 EUR