ZD Jesenice

Dispanzer za mentalno zdravje

TELEFON:
(04) 586 81 41 (ZD Jesenice)

Klinično-psihološka ambulanta:
-Marjeta Horvat-Fajdiga, univ.dipl.psih., spec.klin.psih. ZD Jesenice

Logopedska ambulanta:
- Alenka Železnik Lavtižar, univ.dipl.def., logoped ZD Jesenice
- Mojca Škofic, mag.prof.logopedije in surdopedagogike ZD Jesenice

Pedopsihiatrična ambulanta:
- Danijela Moškov, dr.med.spec.psihiater ZD Jesenice 

ORDINACIJSKE ČASE, VRSTE NAROČANJA IN ODSOTNOSTI BOSTE NAŠLI V RUBRIKI ZDRAVNIKI.